WWFT

WWFT melding

De wet ter voorkoming van witwassen is ingesteld om het legaliseren van illegaal geld tegen te gaan. Als ondernemer wordt u door deze wet verplicht gesteld tot het doen van een WWFT melding wanneer u een ongebruikelijke of verdachte transactie waarneemt. Hoe u dit kunt doen en hoe de wet ter voorkoming van witwassen eenvoudig in uw …