Hoe verloopt een begeleiding bij een bijna-doodervaring?

bijna dood ervaring

Een bijna-doodervaring zet ons dagelijks leven op zijn kop. Een aangepaste begeleiding is vaak nodig om al deze ervaringen te kunnen verwerken. Alleen is dat voor velen onmogelijk. Zo een bijna- dood ervaring  zet het leven van de ‘verrezene’ helemaal op zijn kop. Om met die ervaring verder te leven moeten we dit eerst verwerken en aanvaarden. Met zo een aangepaste begeleiding ben je weer in staat om nieuwe doelen voorop te zetten en ze tot een goed einde te brengen. Zo een bijna- doodervaring komt vaak voor na levensbedreigende gebeurtenissen zoals een plots of langdurige ziekte of een ongeval.

Meerdere onverklaarbare factoren

Bijna-doodervaringen worden meestal gekenmerkt door meerdere  onverklaarbare gebeurtenissen. Alle personen die dat meemaakten kregen, bij bewustzijn, een blik op de belangrijkste gebeurtenissen uit hun leven. Ze spreken daarbij van een hemels wit waarbij ze bekende overledenen zoals familie of vrienden ontmoeten. Er is tegelijk ook vaak sprake van een uittreding. Eens terug onder de levenden is het vaak moeilijk om zich aan het aardse leven weer aan te passen.

Angst om te sterven verdwijnt

De meesten die een bijna-doodervaring beleefden verloren hun angst om te sterven. Integendeel, heel wat onder hen trachten zelfs naar de dood. Dat zorgt zowel voor positieve als voor negatieve gevolgen. Om met al deze ervaringen zo goed mogelijk om te gaan is een deskundige begeleiding vaak onmisbaar.

De behandeling 

Tijdens deze behandeling zoek je samen met de therapeut naar de juiste manieren om je bijna-doodervaringen zo goed mogelijk in je leven in te passen. Verwerking en aanvaarding staan daarbij voorop. Iedereen krijgt een individueel plan voorgeschoteld. Dat plan op maat is volledig aangepast aan je specifieke situatie. Met een aangepaste begeleiding pas je je bijna-doodervaring in je dagelijks leven in zodat je er weer kunt genieten. De therapie start met een kennismakingsgesprek. Spreken, luisteren, informeren en adviseren zijn de belangrijkste kenmerken van en bijna-doodervaring begeleiding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *