Training of advies over de richtlijn TOS (Taalontwikkelingsstoornissen)

richtlijn TOS

De training over de richtlijn TOS gaat in op een stappenplan waardoor je als logopedist er in de praktijk meteen mee aan de slag kan gaan. Zo kun je de richtlijn TOS meteen juist toepassen en kun je de registraties in het zorgdossier conform deze richtlijnen uitvoeren. Bij het werk als logopedist krijg je waarschijnlijk regelmatig te maken met mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben. Het heeft niet alleen consequenties op het talige vlak maar hierdoor heeft deze persoon ook extra risico op sociaal-emotionele problemen. De richtlijn TOS geeft je een leidraad waardoor je de juiste zorg aan deze doelgroep kunt bieden.

 

 

Kwaliteitszorg aan mensen met TOS

Door te handelen volgens de richtlijn TOS ben je ervan verzekerd dat je kwaliteitszorg kunt bieden. De NVLF heeft deze richtlijn opgesteld en door een training te volgen wordt deze in de vorm van een stappenplan behandeld. Door het volgen van een training weet je hoe je de richtlijnen kunt toepassen in de praktijk. Er worden diverse aanbevelingen gedaan over hoe je als logopedist moet handelen wanneer je een cliënt met TOS behandeld.

 

Een aantal belangrijke punten uit de richtlijn TOS

Wanneer het nog niet zeker is of een cliënt TOS heeft, wordt het vermoedelijke TOS genoemd. Zodra het kind is gediagnosticeerd, wordt er bij kinderen tot en met 3 jaar gesproken van vermoedelijke TOS. Bij het stellen van de diagnose worden er verschillende inclusiecriteria en exclusiecriteria in acht gehouden. Zo moeten er eerst andere zaken worden uitgesloten. Hierbij kun je denken aan gehoorverlies of een contactstoornis waardoor een kind ook niet de mogelijkheid heeft om zich goed te ontwikkelen op het gebied van taal. Wanneer er bijvoorbeeld vermoedens zijn van meervoudige problematiek moet de logopedist multidisciplinair diagnostiek adviseren. Een ander topic waar op wordt ingegaan in de richtlijn is meertaligheid. Zo moeten de ouders onder andere worden bevraagd over de taalontwikkeling van het kind in de thuistaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *